GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 23

0
388

26 Nisan 2016 Tarihli ve 29695 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 23)