İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (GTB-İRİS) 2/5/2016 tarihi itibari ile devreye alınmıştır

0
536

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25) 30/4/2016 tarihli ve 29699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 2/5/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İthal edilecek ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden 20/4/2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ve 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ ile 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğe uygunluğunun GTB-İRİS yoluyla denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Sisteme e-devlet kapısı üzerinden veya Bakanlığımız internet sayfasının e-işlemler kısmından erişmek ve işlem yapmak mümkündür. Diğer taraftan, sistemin kullanımına ilişkin kullanıcı rehberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://tuketici.gtb.gov.tr/piyasa-gozetimi-ve-denetimi/gtbiris/gtbiris

KAYNAK: http://www.gtb.gov.tr