İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

0
324

15 Mayıs 2016 Tarihli ve 29713 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ” İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ ”