Yüklü Konteynerlerin Onaylı Brüt Ağırlıkları hakkında IMO SOLAS Sözleşmesi’ne getirilen yasal değişiklikler

0
424

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO –  International Maritime Organisation) tarafından özellikle denizcilik yönetimlerine, liman devleti kontrol makamlarına, şirketlere, liman terminallerine ve kaptanlara tavsiye niteliğinde yayımlanan sirkülerde Yüklü Konteynerlerin Onaylı Brüt Ağırlıkları (VGM –Verified Gross Mass) yasasının kabulü ve uygulanmasıyla ilgili bir takım hatırlatmalarda bulunulmuştur.

MSC.380(94) sayılı kararla kabul edilen ve 1 Temmuz 2016’da yürürlüğe girecek söz konusu değişiklikler, SOLAS Sözleşmesi’ne yüklü konteynerlerin brüt ağırlıklarının ölçümü (VGM) ile ilgili yeni bentler (4, 5, 6) getirmiştir.

İlgi yazıda belirtildiği üzere, SOLAS VI/2.4 – VI/2.6 arasındaki söz konusu yasal değişikliklerin zorunlu kıldığı yeni koşulların temini için 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren üç ay geçerli olmak üzere pratik ve faydalı bir yaklaşım benimsenmelidir. Bu kapsamda;

a. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce bir gemiye yüklenen ve 1 Temmuz 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra varış limanına gitmek için gemi değiştiren dolu konteynerlerde, VI/.2.4 – VI/2.6 arasındaki SOLAS yönetmeliğinde belirtildiği üzere, VGM belgesi aranmaz.

b. Konteyner taşımacılığı faaliyetinde bulunan tüm taraflara VGM bilgilerinin belgelendirilmesi, iletilmesi ve paylaşılması prosedürlerinin kolaylaştırılmasıyla ilgili olarak, gerektiği durumlarda, esneklik sağlanır.

İlgi yazı ile birlikte ilgi yazının serbest çevirisi ekte sunulmuştur.

Yüklü Konteynerlerin Onaylı Brüt Ağırlıkları hakkında IMO SOLAS Sözleşmesi’ne getirilen yasal değişiklikler