13- 14 Temmuz 2016 Tarihli ve 29769 ve 29770 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğler

0
563

14 Temmuz 2016 Tarihli ve 29770 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/5)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/23)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/28)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/30)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/31)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/32)

––  2016/9002   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar