Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tar. Ür. İçin Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında İlan

0
496

Tarımsal ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden kişilerce lisanslı depo işletmelerine ödenmesi gereken depo kira ücretlerinin devletçe desteklenmesini ve bu desteklerin ürün sahipleri adına doğrudan lisanslı depo işletmelerine ödenmesini öngören “Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”na istinaden destek ödemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ 17/01/2015 tarihli ve 29239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğin 10 uncu maddesinde, ödeme yapılacak lisanslı depo işletmelerinin unvanı ve kira destekleme ödemesine hak kazandığı miktarların Bakanlığımızın internet sayfasında 5 iş günü süreyle ilan edileceği ve destekleme miktarlarına ilişkin olarak, ilanın son gününden itibaren 5 iş günü içinde lisanslı depo işletmelerince Bakanlığımıza itirazda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede, 01/04/2016-30/06/2016 dönemine ilişkin olarak Bakanlığımıza başvuruda bulunan 9 adetlisanslı depo işletmesine yapılacak toplam 1.165.030,29 TL tutarında ödemeye ilişkin icmal aşağıda yer almaktadır.
Lisanslı depo işletmelerinin destekleme miktarlarına ilişkin varsa itirazlarını 28 Temmuz 2016 günü mesai süresi sonuna kadar Bakanlığımıza sunmaları gerekmektedir.

LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİNE YAPILACAK KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ
 ÜRÜN DETAYINDA İCMALİ
 (01/04/2016-30/06/2016 Dönemi)

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 203.913,00
Arpa 3 TL/Ton/Ay 35.323,78
TOPLAM 239.236,78

 

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TİRYAKİ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 733,00
Buğday 3 TL/Ton/Ay 25.116,68
Çeltik 3 TL/Ton/Ay 180.780,71
TOPLAM 206.630,39

 

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
EGE Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Pamuk 7 TL/Ton/Ay 104.068,21
TOPLAM 104.068,21

 

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 7.964,85
Buğday 3 TL/Ton/Ay 10.506,81
TOPLAM 18.471,66

 

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
KAİNAT Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 17.560,95
Buğday 3 TL/Ton/Ay 27.632,05
TOPLAM 45.193,00

 

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ANADOLU SELÇUKLU Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 1.611,14
Buğday 3 TL/Ton/Ay 62.808,31
Mısır 3 TL/Ton/Ay 187.541,59
TOPLAM 251.961,04

 

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
ÇANKIRI Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Buğday 3 TL/Ton/Ay 88.583,95
TOPLAM 88.583,95

 

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
TOPRAK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Arpa 3 TL/Ton/Ay 138,64
Buğday 3 TL/Ton/Ay 18.121,27
Mısır 3 TL/Ton/Ay 180.800,06
TOPLAM 199.059,97

 

Lisanslı Depo İşletmesi Desteklenen ürün Destek miktarı (TL/Ton/Ay) Destekleme tutarı (TL)
MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Zeytin 10 TL/Ton/Ay 11.825,29
TOPLAM 11.825,29

Kaynak : http://icticaret.gtb.gov.tr/duyurular/lisans-alarak-faaliyet-gosteren-depolarda-muhafaza-edilen-tar-ur-icin-kira-destekleme-odemesi-yapilmasi-hakkinda-i%CC%87lan