AB / Anti-damping Soruşturmaları

0
434

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “İnşaat Demiri” (7214.20.00, 7228.30.20, 7228.30.41, 7228.30.49, 7228.30.61, 7228.30.69, 7228.30.70, 7228.30.89 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı %18,4-%22,5 arasında değişen oranlarda nihai anti-damping vergisi tatbik edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Konuya ilişkin 29 Temmuz 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına aşağıdaki linkten ulaşabilmektedirler.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.204.01.0070.01.ENG&toc=OJ:L:2016:204:TOC