TSE GENELGE (MGMB-UMGGB-2016/8)

0
842

2016/9 sayılı Ürün Güvenliği Denetimi Tebliğinin Geçici maddesinin 3’ üncü fıkrasında, “Ek-1’de belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği 2015/9’un Ek-1’inde belirtilmeyen Yönetmeliklere ilişkin denetimlere, Gezi Tekneleri Yönetmeliği hariç olmak üzere 01.04.2016 tarihinde başlanacağı ve teknik alt yapının göz önüne alınarak bu sürenin uzatılabileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, “Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (Eco-Design)” ile “Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (Enerji Etiketlemesi)” lere istinaden ithalat aşamasında yapılacak denetimler için teknik alt yapının güçlendirilmesini teminen yapılan çalışma tamamlanmış olup, Elektrikli Süpürge, Klima ve Elektrik Motoru cinsi ürünlerin eko tasarım gerekleri ve enerji etiketlemesine ilişkin denetimler, 15.08.2016 tarihinden itibaren yapılacak ithalat başvurularında ekte yer alan denetim rehberlerine göre gerçekleştirilecektir.

Yazının devamını okumak için tıklayınız.