Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği Taslağı

0
436

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yazısına atfen, 2016/424/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün uyumlaştırılması amacıyla hazırlanan “Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği Taslağı” hakkında görüşleriniz talep edilmekte olup, söz konusu taslağın bir örneği ekte iletilmektedir.

Söz konusu taslak ve eklere ulaşmak için tıklayınız.