2016/9099 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar

0
447

19 Ağustos 2016 Tarihli ve 29806 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ” 2016/9099 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ”