TIR İhracat Özet Beyan ile çıkış bildiriminde ihracat için açma bölümlerinde kap ve kilo bilgisinin girilmesi

0
510

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 73421605-120.99

Konu: İhracat Beyannamelerinin Kapanması

19.08.2016 / 18213869

DAĞITIM YERLERİNE

İhracat beyannameleri ile bu beyannameler kapsamı eşyanın fiili ihracatına ilişkin tescil edilen beyanlar arasında kap ve kilo bilgilerinin uyumlu bir şekilde beyan edilebilmesini teminen; TIR İhracat Özet Beyan ile çıkış bildiriminde ihracat için açma bölümlerinde “kap” ve “kilo” bilgisinin girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda bir taşıma senedinin birden fazla ihracat beyannamesi kapsamı eşyayı içeriyor olması durumunda her bir ihracat beyannamesine ilişkin parçalı durumu da beyan edilmek suretiyle kap ve kilo bilgisi de girilecek olup söz konusu düzenleme 19/09/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup konuya ilişkin olarak gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Rasim KUTLU
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.

Dağıtım:
İMEAK Deniz Ticaret Odası
LODER (Lojistik Derneği)
Türkiye KARİD (Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği)
UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Üretenleri Derneği)
UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği)
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği