2016/9117 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

0
448

1 Eylül 2016 Tarihli ve 29818 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ” 2016/9117   4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar