2016/9119 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasın Dair Karar

0
808

1 Eylül 2016 Tarihli ve 29818 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ” 2016/9119 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasın Dair Karar ”