3 Eylül Resmi Gazete Özeti

0
376

3 Eylül 2016 Tarihli ve 29820 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ