Tek Pencere Sistemi-Borsa İstanbul A.Ş. 2016/54 Sayılı Genelge

0
392

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Tek Pencere Sisteminin “e-başvuru” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Borsa İstanbul A.Ş. arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmış olup,

Söz konusu yazının devamını okumak için tıklayınız.