28 Ekim 2016 Tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğler

0
819

28 Ekim 2016 Tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan;

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/41)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/45)

––  Toptancı Halinde Veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebliğ