Transit Süre Aşım Cezaları

0
861

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 96603261-120.01.02

Konu: Transit Süre Aşım Cezaları

 

17.10.2016 /19439890

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ

İlgi : 13.10.2016 tarihli ve 1183 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınız incelenmiş olup, yazınız konusu transit süre aşım cezaları ile ilgili olarak tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri 13.10.2016 tarihli ve 19328063 sayılı yazımız ile;

-Parsiyel taşımalarda hareket idaresi tarafından transit süre sınırı belirlenirken parsiyel taşımaya yönelik yükümlüsü tarafından verilecek bilginin de dikkate alınarak süre sınırının belirlenmesi,

-Parsiyel taşımalarda, bir gümrük idaresinde geçirilen sürenin Transit Refakat Belgesi üzerine kaydedilmesi ve varış idaresinde bir önceki idarenin kayıtlarının ceza uygulamasında dikkate alınması,

-Süre sınırına uyulmaması durumunun varış idaresini ikna edecek şekilde açıklanması ve taşıyıcı veya asıl sorumluya yüklenemeyecek koşullardan kaynaklanması halinde, asıl sorumlunun öngörülmüş olan süre sınırına uyduğunun kabul edilmesi,

hususlarında talimatlandırılmıştır.

Diğer taraftan Bakanlığımızca transit sürelerinin gözetim ile görevli memur tarafından girilebilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, araç hareket idaresinden çıkmadan transit süresinin verilmesinin önlenebilmesi sağlanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hakan DALÇIK
Bakan a.
Daire Başkanı V.