3 Kasım 2016 Tarihli ve 29877 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğler

0
378

3 Kasım 2016 Tarihli ve 29877 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ;

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/48)

—   Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)