Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Bandrol Ücretlerinin Bütçeye Gelir Kaydedilmesi ve Bakanlık Harcama Birimlerince Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

0
509

8 Kasım 2016 Tarihli ve 29882 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ;