Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınav Duyurusu

0
583

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavları duyuru metni için ekini tıklayınız.

SINAV YERİ – ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ – 25 Aralık 2016, Pazar günü saat:10.00’da yapılacaktır.

SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU –

Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 120 TL’yi (yüzyirmi Türk Lirası) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, kurumsal tahsilat programı aracılığıyla 24 Kasım 2016 ve 05 Aralık 2016 tarihleri arasında yatıracaklar ve başvurularını http://www.meb.gov.tr adresinden yapacaklardır. Elektronik ortamda http://www.meb.gov.tr adresinden başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınava, belirtilen süreler içerisinde e-Başvurusunu yapmayan, sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınava girme koşullarını taşımayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık dört hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılır. Ücretler yalnızca Ziraat Bankası Sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir. Adayın sınav yerleştirilmesi yapılmış ise sınav iptal olmadığı sürece hangi sebeple olursa olsun aday sınava girmemişse iade talep edemez.

SINAV GİRİŞ BELGESİ –

Adaylar sınav giriş belgesini 14 Aralık 2016 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir