Gümrük Kıymetinin Tespiti

0
446

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhattap 09 Eylül 2014 tarih ve  AGM-BŞK/1175 sayılı yazısı ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün cevabi yazısı