Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

0
365

2 Aralık 2016 Tarihli ve 29906 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan;