Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu Hazırlama Rehberi

0
573

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 12.12.2016 tarih 20931032 sayılı “Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu Hazırlama Rehberi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Yazıda, “Gümrük işlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca tanınan yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunda ibrazı gereken soru formunun doldurulmasında kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu Hazırlama Rehberi “ne http://risk.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/aeo-yetkilendirilmis-yukumlu-uygulamasi adresinden ulaşılabileceği.” bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,