Deterjanlar Hakkında Yönetmelik

0
349

DUYURU

640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Bakanlığımızın sorumlu olduğu ürün gruplarının insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları Bakanlığımızca belirlenmektedir.
Bu çerçevede, tüketicilerimizin sağlık ve güvenlikleri ile çevrenin korunması amacıyla bilimsel gelişmeler ve güncel AB mevzuatı dikkate alınmak suretiyle yeniden hazırlanan “Deterjanlar Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Taslak Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form için  tıklayınız.

Yönetmelik Taslağı için tıklayınız.

Kaynak : http://www.gtb.gov.tr/duyurular/deterjanlar-hakkinda-yonetmelik

İrtibat Bilgileri:
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Piyasa Gözetimi Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 – 449 44 07
Faks: 0 312 – 449 45 22
E-posta: m.zorozen@gtb.gov.tr