İş Makinelerinde Eski Tavsifi

0
518
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.12.2016 tarihli 21415174 sayılı tasarruflu yazısı (İş Makinelerinde Eski Tavsifi)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

ACELE

Sayı : 20117910-111.01

Konu : İş Makinelerinde Eski Tavsifi

30.12.2016 / 21415174

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 21.02.2012 tarihli ve 23460 sayılı dağıtımlı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile, 20.11.2012 tarihli ve 2012/35 sayılı Genelge tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtılmıştır.

Ekonomi Bakanlığından alınan 07.05.2012 tarihli ve 32697 sayılı yazıda yer verilen hususlar söz konusu Genelgenin 3 üncü maddesine derç edilmiştir.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığından alınan 27.12.2016 tarihli ve 142289 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

EK:1adet yazı (1sayfa)

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı: 59335903 – 205.02-E.142289                                                                                                                               27.12.2016

Konu: İş Makinelerinde Eski Tavsifi

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Üniversiteler mah. Dumlupınar bulvarı No: 151 06530 Çankaya/ANKARA

 

İlgi: a) 22/12/206 tarihli 50624 sayılı yazımız.

b) 07/05/2012 tarihli ve 32697 sayılı yazımız

Malumları olduğu üzere, mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 7. maddesi gereğince, eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş malların ithali Bakanlığımız iznine tabidir.

İlgi (a) ve ilgi (b)’de kayıtlı yazılarımız ile söz konusu maddede belirtilen “eski” eşyaların ithaline yönelik Bakanlığımız değerlendirmesine esas teşkil eden hususların tespit ve tayin olduğu da malumlarıdır.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde, 2016 yılında üretilen 8429.51; 8429.52 ve 8429.59 Gümrük Tarife Pozisyonlu kazıcı yükleyici ekskavatör yükleyici iş makinalarının kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, dış ticaret ve diğer mevzuatlar çerçevesinde alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından alınması; anılan eşyanın,

– “2016 yılı üretimi olmaları 31/12/2016’ tarihine kadar (bu tarih dahil) Türkiye’ye(serbest bölgeler dahil) sevk edilmiş olması, ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi”,

kaydıyla, 28.12.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük beyannamelerinin tescil edilmesi halinde ithal edilmelerine izin verilmesi İthalat Rejimi Kararı’nın 2. ve 7. maddesi kapsamında Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Kadir BAL
Bakan a.
Genel Müdür