13 Ocak 2017 Tarihli ve 29947 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğler

0
1677

13 Ocak 2017 Tarihli ve 29947 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ;

—  2016 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2016 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2016 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2016 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 54) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)