2017/9779 İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlemiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

0
467

14 Şubat 2017 Tarihli ve 29979 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;