Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:6)

0
697

11 Şubat 2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de, Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
Söz konusu Tebliğ ile;

  • TIR Karnesi himayesinde yapılan taşımalarda gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, bunun yanında risk analizinin daha erken ve etkili yapılabilmesinin sağlanması amacıyla kara kapılarımızda 25/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere taşıt gümrük idaresine gelmeden taşıyıcılar tarafından gümrük idaresine ön beyanda bulunulması,
  • TIR Karnesi  ile yapılacak taşımalarda da izinli alıcı uygulamasından faydalanılabilmesi,
  • Taşıt Onay Belgesi ve belgeye ilişkin işlemler elektronik ortama aktarılmış, Elektronik Taşıt Onay Belgesi Sistemi (ETOBS) taşıt onay belgesi vermeye yetkili tüm gümrük idarelerinde hayata geçirilmiş olup buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,
  • Giriş, çıkış ve varış gümrük  idaresinde beyana göre eksiklik veya fazlalık durumunda gümrük idaresince yapılacak işlemlerin açıklığa kavuşturulması,

yönünde düzenleme yapılmıştır.

Kaynak: http://www.gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-genel-tebligi-tir-islemleri-seri-no6