Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

0
494

Sayı: 14976197-TİM.AKİB.12.KİMYA.2017/8-873                   Mersin, 6/2/2017

Konu: Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı’nın 31.01.2017 tarihli yazısına atfen TOBB’un 02.02.2017 tarihli ve 0412/1964 sayılı yazısında Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye’de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergilerinin üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabildiği veya bu ürünler için belirli bir miktarda tarife kontenjanı açılabildiği belirtilmektedir. Askıya alma sistemi kapsamındaki başvuruların AB ülkeleri ile ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerle neticelendirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Askıya Alma Uygulamasının AB ve Türkiye’de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergilerinin miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlandığı ve İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Liste’ye yansıtıldığı bildirilmektedir.

Tarife Kontenjanı Uygulamasının, AB ve Türkiye’de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketimin altında kalan eşyada ise üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalata imkan tanındığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, üyelerimiz tarafından kullanılan, AB ve Türkiye’de yeterli üretimi olmayan hammadde ve yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların web sitesinde bulunan talep formları ile birlikte en geç 15.02.2017 tarihine kadar altta verilen Ekonomi Bakanlığı e – posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, ekte yer alan halihazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden üyelerimiz ise itiraz taleplerini web sitesinde itiraz formları ile birlikte en geç 01.05.2017 tarihine Ekonomi Bakanlığı’nın altta verilen e – posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Ayrıca AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Mayıs ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yayımlanacaktır. Bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Ekonomi Bakanlığı’na en geç 01/06/2017 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 Ümit SARI

Genel Sekreter V.

Ek: Liste

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

– Müge DAĞLI DURUKAN Uzman T: 0 312 204 99 79 E: durukanm@ekonomi.gov.tr

– Bekir Sıddık KIZMAZ Uzman T: 0 312 204 95 76 E :kizmazb@ekonomi.gov.tr

– Merve BAYATA Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 75 E: mbayata@ekonomi.gov.tr

– M.Burak ATEŞTENYILMAZ Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 79 E:atestenyilmazmb@ekonomi.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

– Halil İbrahim KARATAŞUzman Yrd. T: 0 312 204 99 55 E:karatash@ekonomi.gov.tr

– Osman SERTUzman Yrd T: 0 312 204 95 93 E: osmans@ekonomi.gov.tr

– Ömer Furkan YÜKSEL Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 94 E: yukselof@ekonomi.gov.tr