2017 Yılı Şubat Ayı Gümrük İşlem Süreleri

0
436

Gümrük İşlem Süreleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce gümrük işlem süreleri dönemsel olarak ölçülmekte ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Devamı İçin tıklayınız:

http://risk.gtb.gov.tr/data/58bfb4611a79f56f44c97c4d/2017%20YILI%20%C5%9EUBAT%20AYI%20G%C3%9CMR%C3%9CK%20%C4%B0%C5%9ELEM%20S%C3%9CRELER%C4%B0.pdf