2018-2022 Stratejik Planı Dış Paydaş Anketi

0
665

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan “2018-2022 Stratejik Planı Dış Paydaş Anketi” konulu 07.03.2017 tarih 23173128 sayılı yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Anket için; https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/2018-2022-stratejik-plani-dis-paydas-anketi