2017/7 Sayılı Genelge “Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri”

0
924

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri