4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (No: 2017/4)

0
420

31 Mart 2017 Tarihli ve 30024 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;