Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik

0
729

12 Nisan 2017 Tarihli ve 30036 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan;