OTİM Ürün Ekipman Beyan Dilekçesi

0
525

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 07/04/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik kapsamında Ek – 10 Ürün ve Ekipman Beyan Dilekçe Başvurusuna ilişkin Bilgi Notu ve örnek yazı gönderilmiştir.