OTİM Ürün Ekipman Beyan Dilekçesi

0
2602

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan, ‘’07/04/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik kapsamında Ek – 10 Ürün ve Ekipman Beyan Dilekçe Başvurusuna ilişkin Bilgi Notu’’ ve ’’Beyan Dilekçe Başvuru Örneği ’’ ekte bilgilerinize sunulmuştur. Beyan onay yazısı başvurusu yapmak isteyen üyelerimize duyurulur.

OTIM   Beyan Dilekçe Başvuru bilgi notu

OTIM   Beyan Dilekçe Başvuru örnek üst yazı