2017/10099 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar & 2017/10101 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar & Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar

0
423

11 Mayıs 2017 Tarihli ve 30063 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan;