26 Mayıs 2017 Tarihli ve 30077 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan Tebliğler

0
793

—  2017 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2017 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2017 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2017 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi