2017/10236 Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar & 2017/10310 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

0
568

1 Haziran 2017 Tarihli ve 30083 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan aşağıda açılımı yapılan Bakanlar Kurulu Kararları;