15 Haziran 2017 Tarihli ve 30097 Sayılı Resmî Gazete Özeti

0
548

—   2017 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2017 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2017 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2017 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi