Antrepo Beyannamelerinde Boşaltma Bilgisi

0
514
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 15.06.2017 tarihli 25851607 sayılı yazısı (Antrepo Beyannamelerinde Boşaltma Bilgisi)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı: 38029225-604.99

Konu: Antrepo Beyannamelerinde Boşaltma Bilgisi

15.06.2017 / 25851607
DAĞITIM YERLERİNE

Bağlantımız Gümrük Müdürlüklerinden alınan muhtelif tarih/sayılı yazılarda yürütülen işlemler ve görüşlerin bildirilişi doğrultusunda, Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne muhatap 16.08.2016/18087226 tarih/sayılı yazımızda; BİLGE sisteminde tescil edilen Mavi/Yeşil hat antrepo beyannamesi muhteviyatı eşyaların, antrepoya boşaltılmadan antrepo beyannamesinin işlemlerinin tamamlandığı, hatta bu beyanname kapsamı eşyalar için serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilebildiğinden bahisle; eşyaların antrepoya girişine ilişkin olarak, YGM tarafından sistem üzerinde onay verilmesine müteakip, serbest dolaşıma giriş beyannamesi tesciline izin verilmesi yönünde, BİLGE Sisteminde düzenleme yapılması istenilmişti.

Konu ile ilgili anılan Genel Müdürlükten alınan ve bir örneği ekte gönderilen 14.06.2017/25771344 tarih/sayılı yazıda; 23.05.2017 tarihinde tescil ile onayın birleştirilmesi, düzenlemesi tüm gümrük idarelerine yaygınlaştırıldığından, tüm hatlarda ilgili beyanname için YGM veya antrepoda görevli memur tarafından antrepoya eşya giriş tutanağı düzenlenmeden, vergiler ödense dahi beyannamenin “kapatılabilir” statüye gelmesinin engellenmesi, şeklinde düzenleme yapıldığı, düzenlemenin 12.06.2017 tarihinde pilot olarak, Ankara Gümrük Müdürlüğü’nde uygulanmaya başlandığı, 15.06.2017 tarihinden itibaren İzmir Gümrük Müdürlüğü’nün de pilot uygulamaya dahil edilmesi planlandığı, bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ayşe ALAGÖZ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı