2017/10328 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

0
1333

3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2017/10328   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar