05.07.2017 tarihinde Nakit Kontrol Programında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılacak olan revizyon çalışmaları nedeniyle programa giriş yapılamayacaktır. Bu nedenle maktu olarak düzenlenen Nakit Açıklama Tutanakları ve Nakit Beyan Formlarının daha sonrasında sistemin açıldığında programa eklenmesi gerekmektedir.

Kaynak: http://www.gtb.gov.tr/duyurular/nakit-kontrol-programi-hakkinda-duyuru