Temmuz 2017 Tarihli ve 30115 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan; ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/16)