Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Teminat Oranı” konulu yazısı