Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.07.2017 Tarih ve 26433329 sayılı ” Vekaletnamelerde İmza Sirküleri ve Beyannameleri ” hakkında genelgesi