25 Temmuz 2017 Tarihli ve 30134 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ” Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482) ”