26 Temmuz 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ;

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2005/10) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ