Değerli Üyelerimiz,

İlgi:  24.07.2017 tarih 26758796 sayı ile kayıtlı yazımız,

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan ilgide kayıtlı yazımızla, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Nihai Kullanım Asgari Ücret Tarifesi ” ile ilgili talebimiz iletilmiştir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen “NK1 Tespit Koduna İlişkin YGM Asgari Ücret Tarifesi” konulu 25.07.2017 tarih 26769170 sayılı cevap yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

YGM Asgari Ücret Uygulaması Hk Nihai Kullanım

Gümrükler Genel Müdürlüğününü NK1 tespit koduna ilişkin YGM Asgari Ücret Tarifesi konulu yazısı