Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya istinaden, Avrupa
Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan, tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB
Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nden alınan 26.07.2017 tarihli yazının bir örneği ekte
gönderilmektedir.

Ek için tıklayınız.